Skip to content Skip to footer

Χειρουργική των ρινικών κογχών

Οι ρινικές κόγχες είναι προσεκβολές του πλάγιου ρινικού τοιχώματος, που υπερτρέφονται συχνά στα πλαίσια χρόνιας ρινίτιδας. Η κάτω ρινική κόγχη εμποδίζει περισσότερο από τις άλλες και, σε περίπτωση υπερτροφίας, απαιτεί διόρθωση.
Οι ρινικές κόγχες είναι προσεκβολές του πλάγιου ρινικού τοιχώματος, που υπερτρέφονται συχνά στα πλαίσια χρόνιας ρινίτιδας. Η κάτω ρινική κόγχη εμποδίζει περισσότερο από τις άλλες και, σε περίπτωση υπερτροφίας, απαιτεί διόρθωση.
Οι ρινικές κόγχες είναι προσεκβολές του πλάγιου ρινικού τοιχώματος, που αποτελούνται από κόκκαλο και καλύπτονται με ρινικό βλεννογόνο, δηλαδή με το ίδιο κάλυμμα με το διάφραγμα της μύτης και όλο το εσωτερικό της ρινικής θαλάμης. Η χρόνια φλεγμονή αυτού του καλύμματος, που λέγεται χρόνια ρινίτιδα, συχνά προκαλεί υπερτροφία της κόγχης σε βαθμό που παρεμποδίζει τη ρινική αναπνοή.
 
Όταν υπάρχει σημαντική υπερτροφία των ρινικών κογχών, συνιστάται χειρουργική μείωση του όγκου τους. Αυτή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως με ραδιοσυχνότητες, Laser, μικροτόμο και τέλος με υποβλεννογόνια κογχοπλαστική. Η κλινική εξέταση, το ιστορικό και η εμπειρία του γιατρού υποδεικνύουν ποιά μέθοδος είναι η καταλληλότερη για κάθε περίπτωση.
 
Θα πρέπει να τονισθεί ότι, ανεξάρτητα από τη μέθοδο μείωσης του όγκου των κογχών που χρησιμοποιείται, είναι τελείως απαραίτητο παράλληλα να γίνει η σωστή διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία της χρόνιας ρινίτιδας, που είναι και η αιτία της υπερτροφίας. Μόνο με αυτή τη συνδυασμένη θεραπεία (χειρουργική και φαρμακευτική) μπορεί να ελπίζουμε σε μία επαρκή και μακροπρόθεσμη λύση του προβλήματος της ρινικής απόφραξης.
 

Κογχοτομή με Laser

α διάφορα είδη Laser έχουν χρησιμοποιηθεί επί πολλά χρόνια για τη μείωση των ρινικών κογχών. Το Laser ασκεί θερμική επίδραση. Το ελεγχόμενο έγκαυμα που προκύπτει και η ουλοποίηση που ακολουθεί, συρρικνώνουν την κόγχη. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα μας έχει μεγάλη εμπειρία στη χρήση του, δεν το χρησιμοποιούμε πλέον, διότι θεωρούμε ότι η θερμική βλάβη που προκαλεί, ιδιαίτερα σε επιφανειακή εφαρμογή, δεν συμβαδίζει με τη σύγχρονη ιδέα της ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής, διότι προκαλεί καταστροφή του λειτουργικού βλεννογόνου.

To Laser διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιήθηκε επί αρκετά χρόνια για τη μείωση των ρινικών κογχών. Εδώ απεικονίζεται η συσκευή και η χειρολαβή που χρησιμοποιείται συνήθως για την κογχοτομή.
To Laser διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιήθηκε επί αρκετά χρόνια για τη μείωση των ρινικών κογχών. Εδώ απεικονίζεται η συσκευή και η χειρολαβή που χρησιμοποιείται συνήθως για την κογχοτομή.

Κογχοτομή με Ραδιοσυχνότητες

Οι ραδιοσυχνότητες λειτουργούν με ραδιοκύματα, αντίστοιχα εκείνων των φούρνων μικροκυμάτων. Ειδικό ηλεκτρόδιο εισάγεται μέσα στη μάζα της υπερτροφικής κόγχης και ασκεί ελεγχόμενο θερμικό έγκαυμα, το οποίο οδηγεί σε συρρίκνωση της κόγχης, με μηχανισμό παρόμοιο εκείνου του Laser. Τα βασικά πλεονεκτήματα της κογχοτομής με ραδιοσυχνότητες είναι το χαμηλό κόστος, η ασφάλεια, η τεχνική ευκολία εφαρμογής ακόμα και το ιατρείο με τοπική αναισθησία και η δυνατότητα επανάληψης, αν απαιτηθεί.

Κογχοτομή με ραδιοσυχνότητες: Το διπολικό ηλεκτρόδιο βρίσκεται μέσα στη μάζα της κόγχης και η θερμική επίδραση των ραδιοκυμάτων είναι ορατή ως λεύκανση κάτω από το βλεννογόνο (βέλη).
Κογχοτομή με ραδιοσυχνότητες: Το διπολικό ηλεκτρόδιο βρίσκεται μέσα στη μάζα της κόγχης και η θερμική επίδραση των ραδιοκυμάτων είναι ορατή ως λεύκανση κάτω από το βλεννογόνο (βέλη).

Κογχοπλαστική με μικροεκτομή

Η μείωση του όγκου των ρινικών κογχών γίνεται με ειδική συσκευή μικροεκτομής (shaver). Με μία μικροσκοπική τομή 2 χιλιοστών, εισάγεται το εργαλείο κάτω από τον βλεννογόνο της κόγχης και αφαιρείται η περίσσεια ιστού. Έτσι, η κόγχη συρρικνώνεται χωρίς να καταστρέφεται το κάλυμμά της, που είναι βλεννογόνος πολύ σημαντικός για τις λειτουργίες της μύτης (φιλτράρισμα και κλιματισμός του εισπνεόμενου αέρα). Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, και γι’ αυτό συχνά συνδυάζεται με άλλες ρινικές επεμβάσεις, όπως διόρθωση του ρινικού διαφράγματος. Μετεγχειρητικά δεν χρησιμοποιείται πωματισμός. Στις δικές μας σειρές ασθενών, η τεχνική αυτή έχει το καλύτερο αποτέλεσμα και το χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών από όλες τις μεθόδους μείωσης των κογχών.

Κογχοπλαστική με μικροεκτομή: Το ειδικό εργαλείο, μέσα από μία τομή 2 χιλιοστών, αφαιρεί την περίσσεια ιστού κάτω από το βλεννογόνο της κόγχης, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο τη λειτουργικότητά της.
Κογχοπλαστική με μικροεκτομή: Το ειδικό εργαλείο, μέσα από μία τομή 2 χιλιοστών, αφαιρεί την περίσσεια ιστού κάτω από το βλεννογόνο της κόγχης, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο τη λειτουργικότητά της.
Κογχοπλαστική με μικροεκτομή: Μία εβδομάδα μετά την επέμβαση, το μόνο που φαίνεται στην κόγχη είναι το ίχνος από τη μικροσκοπική τομή (βέλος). Δεν υπάρχουν κρούστες και η κόγχη έχει ήδη σταθεροποιηθεί στον επιθυμητό όγκο.
Κογχοπλαστική με μικροεκτομή: Μία εβδομάδα μετά την επέμβαση, το μόνο που φαίνεται στην κόγχη είναι το ίχνος από τη μικροσκοπική τομή (βέλος). Δεν υπάρχουν κρούστες και η κόγχη έχει ήδη σταθεροποιηθεί στον επιθυμητό όγκο.

Υποβλεννογόνια Κογχοπλαστική

Όταν το κόκκαλο της κόγχης είναι πολύ μεγάλο και χρειάζεται μείωση, οι προηγούμενες μέθοδοι δεν μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται υποβλεννογόνια αφαίρεση οστού, μαζί με την περίσσεια του βλεννογόνου. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και έχει άμεσο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δεν χρησιμοποιείται πωματισμός.

Όταν απαιτείται αφαίρεση οστού από την κόγχη, γίνεται μείωση του όγκου της με υποβλεννογόνια Κογχοπλαστική. Α: Πριν την επέμβαση Β: Στο τέλος της επέμβασης είναι εμφανής η μείωση της μάζας της κόγχης. Το λεπτό αιμοστατικό απορροφήσιμο υλικό στηρίζει τα χείλη του τραύματος. Δεν χρησιμοποιείται πωματισμός.
Όταν απαιτείται αφαίρεση οστού από την κόγχη, γίνεται μείωση του όγκου της με υποβλεννογόνια Κογχοπλαστική. Α: Πριν την επέμβαση Β: Στο τέλος της επέμβασης είναι εμφανής η μείωση της μάζας της κόγχης. Το λεπτό αιμοστατικό απορροφήσιμο υλικό στηρίζει τα χείλη του τραύματος. Δεν χρησιμοποιείται πωματισμός.
Η σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Mάθετε περισσότερα: Πολιτική Απορρήτου & Cookies