Skip to content Skip to footer

Παθήσεις των φωνητικών χορδών

Οι φωνητικές χορδές στην αναπνοή (αριστερά) και τη φώνηση (δεξιά). Όταν μιλάμε ή τραγουδάμε, οι χορδές συναντιούνται στη μέση γραμμή. Ο εκπνεόμενος αέρας περνάει μέσα από τη στενή σχισμή και παράγει ήχο, που διαμορφώνεται στη φωνή μας από το αντηχείο του φάρυγγα, του στόματος και της μύτης.

Οι φωνητικές χορδές είναι μυϊκές πτυχές μέσα στον λάρυγγα, οι οποίες καλύπτονται με λεπτό κάλυμμα, τον βλεννογόνο. Ο βλεννογόνος των φωνητικών χορδών και η μυϊκή μάζα τους δονούνται με τον εκπνεόμενο αέρα, και με τη βοήθεια των αντηχείων του φάρυγγα του στόματος και της μύτης, παράγουν τη φωνή.

Οι διάφορες παθήσεις των φωνητικών χορδών μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Συχνές καλοήθεις παθήσεις των φωνητικών χορδών είναι:

  • τα κομβία (κάλοι των φωνητικών χορδών)
  • οι πολύποδες
  • η πολυποειδής εκφύλιση των φωνητικών χορδών (οίδημα Rainke)
Κομβία (κάλοι) των φωνητικών χορδών. Το συχνότερο λειτουργικό πρόβλημα των φωνητικών χορδών, που οφείλεται σε κακή χρήση της φωνής

Τα κομβία ή κάλοι των φωνητικών χορδών, που συχνά ταλαιπωρούν τους τραγουδιστές και τους άλλους επαγγελματίες της φωνής, είναι λειτουργική πάθηση και οφείλεται σε κακή χρήση της φωνής.

Στην αρχή, τα κομβία είναι μαλακά (βλεννογόνια) και μικρά, πάντα δύο, ένα σε κάθε χορδή, το ένα απέναντι από το άλλο, και βρίσκονται στο σημείο της μέγιστης δόνησης των φωνητικών χορδών κατά την ομιλία, στο όριο μεταξύ προσθίου και μέσου τριτημορίου. Με τον καιρό, μπορεί να γίνουν σκληρά (ινώδη). Τα βλεννογόνια κομβία μπορούν να υποχωρήσουν με καλή χρήση της φωνής, ενώ τα ινώδη συνήθως απαιτούν χειρουργική αφαίρεση. Τις περισσότερες φορές, η λογοθεραπεία είναι απαραίτητη.

Πολύποδας της αριστερής φωνητικής χορδής. Όταν ο πολύποδας βρίσκεται στο ελεύθερο χείλος της χορδής, όπως στην περίπτωση αυτή, η βραχνάδα είναι έντονη, ακόμα και σε μικρό μέγεθος της βλάβης.

Ο πολύποδας του λάρυγγα  είναι μία ομαλή διόγκωση στην ελεύθερη επιφάνεια της φωνητικής χορδής. Η επίδραση στην ποιότητα της φωνής εξαρτάται από την εντόπιση και το μέγεθος. Η θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση.

Πολυποειδής εκφύλιση φωνητικών χορδών: Ολόκληρη η χορδή είναι ένας μεγάλος πολύποδας. Η φωνή είναι βαρειά και βραχνή.

Η πολυποειδής εκφύλιση των φωνητικών χορδών είναι μία ομοιόμορφη διόγκωση των χορδών σε όλο το μήκος τους, που προκαλεί σημαντική βραχνάδα και αλλοίωση της ποιότητας της φωνής. Η θεραπεία είναι είτε χειρουργική αφαίρεση είτε αναρρόφηση του υποβλεννογόνιου οιδήματος. Αν αποφασιστεί η αφαίρεση της περίσσειας του βλεννογόνου, διατηρείται πάντα το πρόσθιο άκρο τουλάχιστον μιας χορδής, ώστε να αποφευχθεί η πρόσθια σύμφυση (κόλλημα των δύο χορδών μεταξύ τους).

Λευκοπλακία λάρυγγα. Η ανώμαλη λευκή πλάκα καλύπτει ολόκληρο το μήκος της αριστερής χορδής. Η λευκοπλακία θεωρείται προκακοήθης κατάσταση και αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Λευκοπλακία

Η λευκοπλακία του λάρυγγα είναι μία αλλαγή στη μικροσκοπική σύσταση του καλύματος της φωνητικής χορδής, που φαίνεται σαν λευκή πλάκα. Αν βρίσκεται στο ελεύθερο χείλος της χορδής προκαλεί βραχνάδα. Η λευκοπλακία θεωρείται προκακοήθης κατάσταση και μπορεί να κρύβει αρχόμενο καρκίνωμα ή να εξελιχθεί σε αυτό. Γι αυτό αντιμετωπίζεται με προσοχή. Απαιτεί χειρουργικό καθαρισμό και στενή παρακολούθηση.

Καρκίνος του λάρυγγα. Η ανώμαλη διόγκωση της δεξιάς χορδής οφείλεται σε αδιαφοροποίητο καρκίνωμα.

Καρκίνος

Ο καρκίνος του λάρυγγα μπορεί να έχει πολλές μορφές και ιστολογικούς τύπους. Αν βρίσκεται στο ελεύθερο χείλος της χορδής, εκδηλώνεται νωρίς και η πρόγνωση είναι καλή. Η χειρουργική με Laser προσφέρει άριστο αποτέλεσμα, ακόμα και σε μεγάλους όγκους. Τα τελευταία χρόνια, οι ριζικές χειρουργικές εκτομές και η εξέλιξη της ακτινοθεραπείας, έχουν περιορίσει την ανάγκη για μεγάλες ακρωτηριαστικές επεμβάσεις, οι οποίες ήταν ο κανόνας κατά το παρελθόν. Όπως σε όλους τους καρκίνους, η έγκαιρη διάγνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την καλή ποιότητα ζωής του ασθενούς μετά τη θεραπεία.

 

Πρόληψη

Κατεβάστε το έντυπο με οδηγίες φωνής.

Η σωστή χρήση της φωνής και η αποφυγή καπνίσματος και κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών, όπως και η αντιμετώπιση της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης, όταν υπάρχει, είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για την πρόληψη των καλοήθων παθήσεων των φωνητικών χορδών.

Αυτές οι οδηγίες αφορούν όλους, αλλά ιδιαίτερα τους επαγγελματίες της φωνής, οι οποίοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν έγκαιρα, ώστε να αποφύγουν ταλαιπωρίες και προβλήματα. Οι τραγουδιστές πρέπει να αντιμετωπίζουν τη φωνή τους σαν εργαλείο δουλειάς και να την προστατεύουν, τηρώντας τις αρχές και οδηγίες του γιατρού και του λογοθεραπευτή τους. Σε κάθε πρόβλημα, μικρό ή μεγάλο, πρέπει να εξετάζονται άμεσα από τον

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν σκοπό τη γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή ή την εκτίμηση μετά από εξέταση από ειδικό ιατρό. Ο συντάκτης δεν μπορεί να αναγνωρίσει καμία ευθύνη για βλάβη που τυχόν προκύψει από κακή χρήση των πληροφοριών αυτών.

Η σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Mάθετε περισσότερα: Πολιτική Απορρήτου & Cookies